Personvernerklæring

Veksthuset, som drifter uniketrykk.no, behandler alle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller annen personlig informasjon du gir i forbindelse med bestillinger og abonnement på nyhetsbrev, i henhold til gjeldende personopplysningslov. Opplysningene brukes kun for at vi skal være i stand til å gi deg informasjon om produkter du har uttrykt interesse for og levere i henhold til bestilling. Personopplysninger i forbindelse med nyhetsbrev oppbevares kun til formålet, med mindre du aktivt har samtykket til noe annet. Personopplysninger i forbindelse med bestillinger tas vare på i uniketrykk.no sitt sitt ordrearkiv dersom du ikke aktivt har samtykket til noe annet. Veksthuset overleverer ikke personopplysningene dine til tredjepart.

Du har rett til å få opplyst fra Veksthuset hvilke personopplysninger som vi har registrert om deg. Dersom de er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve at opplysningene rettes eller slettes. Kontakt oss da på e-post: bestilling@veksthuset.as