Om oss

Uniketrykk.no er nettbutikken til arbeidsmarkedsbedriften EMPUS AS. Bedriften holder til i Holmestrand. Vi har som hovedformål å gi gode tilrettelagte arbeidsplasser til personer som har en uføretrygd fra NAV. En del av disse arbeidsplassene vil blant annet være knyttet opp til produksjon, pakking og utsendelse i forhold til tekstiltrykk/ grafisk og nettbutikk. Vi har over 20 års erfaring med tekstiltrykk og profilering og ønsker med denne nettbutikken å skape produkter som flere kan ta del i.

Les mer om bedriften på www.empus.no.

Vi gleder oss over å være en spennende og kreativ arbeidsplass som gir mennesker meningsfylte oppgaver i hverdagen.

Juridisk navn: EMPUS AS  - Organisasjonsnummer: 993735817